SZKOLENIA BIZNESOWE
 
 • szkolenia biznesowe dla dzieci 10-12 lat
 • szkolenia biznesowe dla dzieci 13-15 lat
 • szkolenia biznesowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych
 • szkolenia biznesowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • szkolenia biznesowe dla dorosłych
 • SUMMERCAMPY ( wakacyjne zajęcia biznesowe dla dzieci i młodzieży)
SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 • kursy dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • kursy dla dzieci szkoły podstawowej ( w tym przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty)
 • kursy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( w tym kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego)
 • kursy dla dorosłych metodą tradycyjną (przygotowujące do egzaminów FCE, CAE itp.)
 • kursy metodą bezpośrednią (uczące tylko mówienia i rozumienia ze słuchu po angielsku
 • Business English dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wakacyjne kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
INNE ZAJĘCIA

 • seminaria kosmetyczne
 • kursy komputerowe opłacane z środków unijnych
 • kursy językowe ze środków unijnych
 • kursy szybkiego czytania
 • trening pamięci