KLAUZULA INFORMACYJNA AKADEMIA DIAMOND

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator

Akademia Diamond Katarzyna Romanowska (ul. Szkolna 14c/1, 66-530
Drezdenko)

Cele przetwarzania

• Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Akademia Diamond Katarzyna Romanowska z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.akademiadiamond.pl

Podstawa prawna przetwarzania

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych –RODO].

Kategorie odbiorców danych

• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Pracownicy Akademia Diamond Katarzyna Romanowska.
• Podmioty wykonujące na rzecz Akademia Diamond Katarzyna Romanowska usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Akademia Diamond Katarzyna Romanowska

Okres przechowywania danych

• Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Akademia Diamond Katarzyna Romanowska zobowiązań publicznoprawnych.
• Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z przetwarzaniem

• Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe

• Podanie danych, przed zawarciem umowy z Akademia Diamond Katarzyna Romanowska nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Akademia Diamond Katarzyna Romanowska kontaktu z Panią/Panem.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Akademia Diamond Katarzyna Romanowska do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Akademia Diamond Katarzyna
Romanowska nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.